Prohlídka Villy Hrušky

Villa

 

Kolonáda

 

Dvůr

 

Společenská místnost

 

Vinárna

 

Zahrada

 

Pergola

 

Zahrada, hřiště petanque

 

Hřiště

 

První pokoj

 

První pokoj

 

Druhý pokoj

 

Třetí pokoj

 

Čtvrtý pokoj

 

Villa, schodiště

 

Folklor, babiččina zástěra

 

Pátý pokoj

 

Pátý pokoj

 

Šestý pokoj

 

Sedmý pokoj

 

Osmý pokoj

 

Devátý pokoj

 

Devátý pokoj

 

Devátý pokoj